Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4651/BHXH-CNTT năm 2017 về kiểm thử Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4651/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 18/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4651/BHXH-CNTT
V/v kiểm thử cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thng thông tin Giám định BHYT theo Quyết định 4210/QĐ-BYT .

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã điều chỉnh, nâng cấp cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. BHXH Việt Nam dự thảo gửi Bộ Y tế tài liệu chuẩn kết nối và hướng dẫn kết nối tới cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT như phụ lục gửi kèm. BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở thực hiện khám, chữa bệnh BHYT phối hợp, kiểm thử, gửi dữ liệu mới trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám đnh BHYT (cổng chạy thử) của BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam (đồng chí Vũ Việt Thắng, email: thangvv@vss.gov.vn: điện thoại: 024 7753944).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4651/BHXH-CNTT năm 2017 về kiểm thử Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


235
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49