Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4614/BYT-KHTC 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT

Số hiệu: 4614/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 4614/BYT-KHTC hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Thông tư 04/2021 cần lưu ý một số nội dung, đơn cử như sau:

- Quy định các số liệu để tính toán quỹ định suất năm 2021 căn cứ vào số liệu năm 2019.

Trong đó, các cơ sở KCB tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đồng thời tiếp tục thực hiện hợp đồng KCB BHYT từ ngày 01/01/2021;

- Phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí KCB ngoại trú phát sinh tại cơ sở trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 04/2021;

- TL (tỷ lệ chi phí KCB BHYT trong phạm vi định suất trong Tổng chi KCB BHYT thuộc trách nhiệm thanh toán của cơ quan BHXH) thực hiện tính quỹ định suất toàn quốc năm 2021 được áp dụng bằng 1;…

Xem chi tiết tại Công văn 4614/BYT-KHTC ngày 09/6/2021.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4614/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân.

Ngày 29/4/2021 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BYT về hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề nghị các các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức thực hiện nội dung Thông tư, lưu ý một số nội dung sau:

1. Tại Điều 15 quy định các số liệu để tính toán quỹ định suất năm 2021 căn cứ vào số liệu năm 2019, trong đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2019 đồng thời tiếp tục thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 01/01/2021;

2. Tại khoản 1 Điều 3: "Phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú phát sinh tại cơ sở trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này"

3. Tại điểm a khoản 3 Điều 7: "Thẻ QĐ nhóm icơ sở năm giao quỹ là số thẻ quy đổi nhóm tuổi i của cơ sở của năm giao quỹ được tính theo công thức như sau:

4. Tại điểm b khoản 1 Điều 15:

TL thực hiện tính quỹ định suất toàn quốc năm 2021 được áp dụng bằng 1.

5. Tại điểm đ khoản 1 Điều 15: Tỷ lệ chuyển vào điều trị nội trú của năm trước liền kề bằng (=) Số lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú của năm 2019 của cơ sở chia (:) Số lượt khám bệnh, chữa bệnh khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (bao gồm cả nội và ngoại trú) của năm 2019 của cơ sở.

Số lượt điều trị nội trú vượt quá mức quy định của năm 2021 so với số lượt điều trị nội trú của năm 2019 được xác định bằng tỷ lệ chuyển vào điều trị nội trú gia tăng nhân (x) số lượt KCB nội và ngoại trú, không xác định theo số thẻ quy đổi. Từ năm 2022 xác định căn cứ trên số thẻ quy đổi, đồng thời bổ sung hướng dẫn cho trường hợp không có số thẻ quy đổi thì xác định trên số lượt đến KCB bao gồm cả nội và ngoại trú.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế đầu mối phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. Các vướng mắc vượt quá thẩm quyền cấp tỉnh có báo cáo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4614/BYT-KHTC ngày 09/06/2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!