Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4516/BGDĐT-GDTC năm 2018 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4516/BGDĐT-GDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 01/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4516/BGDĐT-GDTC
V/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế HSSV năm học 2018-2019

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã nỗ lực triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên và đã thu được kết quả tích cực. Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT ngày càng tăng. Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm học 2017-2018 tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt khoảng 95%, góp phần quan trọng vào khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên và chia sẻ cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia bảo him y tế chưa cao, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác BHYT tại một số nhà trường chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận học sinh, sinh viên chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHYT.

Đ đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhiệm vụ của ngành Giáo dục được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đng sư phạm và trung cấp sư phạm thực hiện các nội dung sau:

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực triển khai công tác BHYT học sinh; phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT trong các cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019.

- Tuyên truyền, phổ biến tới học sinh và cha mẹ học sinh các chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh. Có hình thức xử lý kịp thời đối với các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội và ngành Y tế địa phương tổ chức sơ kết, tng kết công tác BHYT và chăm sóc sức khỏe học sinh.

2. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác BHYT cho học sinh, sinh viên. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, sinh viên các chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội và ngành Y tế địa phương tổ chức sơ kết, tng kết công tác BHYT và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 10 năm 2018, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 024 38694029, E-mail: pttba@moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (để p/h chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để p/h);
- Bộ Y tế (để p/h);
- TW
, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4516/BGDĐT-GDTC năm 2018 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172