Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4505/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4505/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4734/SLĐTBXH-LĐ ngày 7/11/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5, Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đối với các công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, điều kiện được lấy mức lương bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính hưởng lương hưu cho người lao động khi nghỉ hưu là công ty phải áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (phải đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương), thực hiện đúng việc chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương, xếp hạng doanh nghiệp và đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. Vì vậy, từ ngày 01/10/2004 trở đi các công ty cổ phần (được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước) nếu thực hiện theo Điểm 5, Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên thì phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với trường hợp công ty cổ phần trước đây xếp hạng I và trong giai đoạn từ năm 2001 - 2004 chưa xếp lại hạng theo các tiêu chuẩn do Nhà nước quy định thì được bảo lưu mức lương của viên chức quản lý công ty hạng I. Từ năm 2005, công ty phải tiến hành xếp hạng lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TLTC (2).

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4505/LĐTBXH-TL ngày 30/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.878

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!