Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4466/BHXH-CSYT năm 2013 hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4466/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4466/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê chi phí KCB tại các cơ sở KCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

 

Ngày 16/9/2013, Bộ Y tế có Quyết định số 3455/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/2/2011 của Bộ Y tế Ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh) thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013, lưu ý một số nội dung sau:

- Hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng biểu mẫu thống kê chi phí khám, chữa bệnh theo Quyết định số 3455/QĐ-BYT.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế về nhân lực và trình độ của Giám định viên tại các cơ sở khám, chữa bệnh để thẩm định hồ sơ, bệnh án và ký xác nhận vào các Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh (mẫu 01/BV và mẫu 02/BV).

- Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh còn nhiều Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu cũ, Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh thống kê xác định số lượng tồn, thống nhất sử dụng Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu cũ đến ngày 31/12/2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4466/BHXH-CSYT năm 2013 hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57