Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4427/BHXH-KHTC về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện đấu thầu khi mua sắm, trang bị tài sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4427/BHXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 26/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4427/BHXH-KHTC
V/v: Hướng dẫn bổ sung thực hiện đấu thầu khi mua sắm, trang bị tài sản

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
- Đại diện BHXHVN tại TP Hồ Chí Minh,
- Trung tâm Nghiên cứu khoa học,
- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH,
- Trung tâm Công nghệ thông tin,
- Trung tâm lưu trữ,
- Báo Bảo hiểm xã hội,
- Tạp chí Bảo hiểm xã hội,
- Ban quản lý dự án công nghệ thông tin,
- Ban QLDA đầu tư xây dựng của BHXH Việt Nam.

 

Ngày 05 tháng 11 năm 2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 131/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tiết 1.2, Điểm 1 “Chỉ định thầu” Mục III phần B tại văn bản số 3662/BHXH-KHTC ngày 02/10/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện đấu thầu khi mua sắm, trang bị tài sản như sau:

1.2. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu như sau:

1.2.1. Đối với gói thầu tư vấn; gói thầu mua sắm tài sản thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng:

 Đơn vị mua sắm phải lấy báo giá của ít nhất 03 nhà thầu khác nhau làm cơ sở xem xét lựa chọn nhà thầu. Thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm tài sản trên cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ tư vấn tối ưu nhất về chất lượng, giá cả và một số yêu cầu khác (nếu có) như thời hạn cung cấp, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì…và thực hiện ký kết hợp đồng, thanh quyết toán; lưu trữ chứng từ, hoá đơn theo quy định hiện hành.

1.2.2. Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 20 triệu đồng:

Thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm cho phù hợp, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu có Điều kiện để thực hiện thì áp dụng hình thức mua sắm theo hướng dẫn đối với gói thầu có giá gói thầu từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng như trên và thực hiện lưu trữ chứng từ, hoá đơn theo quy định .

1.2.3. Trường hợp cần lựa chọn nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, đại hội, tập huấn…( phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu; cho thuê hội trường, phòng họp và các dịch vụ liên quan như trang trí, khánh tiết, nước uống..) mà do yêu cầu thực tế phải bố trí địa Điểm ăn, nghỉ tập trung cho tất cả đại biểu hoặc do yêu cầu cấp bách phải tổ chức ngay, đột xuất; tại thời Điểm tổ chức, khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp là hạn chế thì thủ trưởng đơn vị quyết định lựa chọn cho phù hợp và hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời phải đảm bảo chế độ lưu trữ chứng từ, hoá đơn theo đúng qui định.

1.2.4. Đối với gói thầu tư vấn có giá gói thầu từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được thực hiện hình thức chỉ định thầu như quy định tại Điểm 3, Mục III, phần I Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Các nội dung khác không quy định trong văn bản này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007, số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính và văn bản số 3662/BHXH-KHTC ngày 02/10/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam .

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Các đơn vị thuộc cơ quan BHXHVN;
 - Bộ Tài chính ( để b/c);
 - Lưu VT, KHTC ( 4b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4427/BHXH-KHTC về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện đấu thầu khi mua sắm, trang bị tài sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32