Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4373/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4373/LĐTBXH-TL
V/v: phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty khách sạn du lịch Kim Liên

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng cục du lịch

Trả lời công văn số 1502/TCDL-TCCB ngày 27/10/2005 của Tổng cục Du lịch về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận áp dụng phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên (công ty xếp hạng I) như sau:

- Trưởng phòng, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Cửa hàng trưởng, Quản đốc áp dụng mức 0,3 lương tối thiểu;

- Phó trưởng phòng, Phó trưởng chi nhánh, Phó trưởng văn phòng đại diện, Cửa hàng phó, Phó quản đốc áp dụng mức 0,2 mức lương tối thiểu.

2/ Thời gian hưởng phụ cấp chức vụ theo thỏa thuận tại Điểm 1 nêu trên thực hiện từ 1/10/2004. Các chức danh nêu trên đã vận dụng các mức phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ trước 1/10/2004 được bảo lưu để tính hưởng Bảo hiểm Xã hội.

Đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên thực hiện theo đúng thỏa thuận trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4373/LĐTBXH-TL ngày 21/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty khách sạn du lịch Kim Liên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!