Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4361/BHXH-TĐKT phát động đợt thi đua nước rút do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4361/BHXH-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 08/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/BHXH-TĐKT
V/v phát động đợt thi đua nước rút

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Tính đến ngày 25/9/2010 các chỉ tiêu kế hoạch trong toàn Ngành về cơ bản đã đạt được kết quả theo đúng tiến độ, bên cạnh đó có công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là công tác thu) mới đạt được 63% kế hoạch năm.

Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của toàn Ngành, đặc biệt chú trọng công tác thu, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức phát động đợt thi đua nước rút, thời gian từ 10/10 đến 31/12/2010 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Kết thúc đợt thi đua Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng thưởng cho 05 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao cao nhất, tồn đọng dư nợ thấp. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số thu vượt trên 5% kế hoạch được giao, thì xét chọn 01 tập thể tiêu biểu nhất trong các tập thể thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng thưởng. Tờ trình, kèm biên bản đề nghị tặng thưởng gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 10/1/2011.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TĐKT (2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4361/BHXH-TĐKT phát động đợt thi đua nước rút do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253