Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4322/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4322/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4322/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận
(Địa chỉ: Từ Văn Tư, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 441/CPVLXD-KS ngày 17/9/2013 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2012 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, người đại diện sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Theo nội dung công văn số 441/CPVLXD-KS nêu trên thì ông Hoàng Quốc Xuất làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Xí nghiệp gạch ngói Phan Thiết chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần gạch Tuynel Phan Thiết (công ty cổ phần hóa từ Xí nghiệp gạch ngói Phan Thiết trực thuộc Công ty Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận) theo phương án lao động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt, khi ông Xuất chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật tại Công ty cổ phần gạch Tuynel Phan Thiết thì Công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Xuất thực tế làm việc tại Công ty cổ phần gạch Tuynel Phan Thiết, Xí nghiệp gạch ngói Phan Thiết (doanh nghiệp cổ phần hóa) và thời gian ông Xuất làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến Xí nghiệp gạch ngói Phan Thiết trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4322/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.573
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93