Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4296/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4296/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 24/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4296/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

Bảo hiểm y tế là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, từ chăm lo sức khỏe ban đầu tại trường học, tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được giáo dục nhân cách và lối sống nhân ái, chia sẻ khó khăn, đồng cảm với người không may gặp rủi ro.

Quốc hội đã thông qua Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với toàn dân, bao gồm học sinh, sinh viên.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục đã và đang tích cực triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay có khoảng 85% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, có khoảng 94% học sinh tham gia và tỷ lệ tham gia của sinh viên là 76%. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao do một số nguyên nhân, chủ yếu như sau: Một số cơ sở giáo dục chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế, đặc biệt là các cơ sở đào tạo, chủ yếu chỉ các sinh viên năm thứ nhất tham gia bảo hiểm y tế; Công tác truyền thông cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về bảo hiểm y tế chưa đạt hiệu quả; Công tác phối hợp liên ngành về bảo hiểm y tế giữa ngành Giáo dục với các ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội còn thiếu chặt chẽ.

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh, sinh viên, tiến tới 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định, tập trung vào các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và vai trò của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

2. Chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội của địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

3. Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Đảm bảo nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được sử dụng đúng mục đích.

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng và trung cấp tổ chức triển khai, thực hiện tốt những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2015, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029, E-mail: pttba@moet.edu.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội VN (để ph/h);
- Bộ Y tế (để ph/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4296/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140