Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4295/BHXH-DVT năm 2013 giá thuốc trúng thầu phổ biến năm 2013 của 35 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4295/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4295/BHXH-DVT
V/v giá thuốc trúng thầu phổ biến năm 2013 của 35 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

 

Căn cứ kết quả đấu thầu thuốc năm 2013 theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính của hơn 30 địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều cơ sở KCB Trung ương, BHXH Việt Nam tạm thời thông báo giá thuốc trúng thầu phổ biến năm 2013 của 35 hoạt chất, bao gồm giá thuốc trúng thầu phổ biến theo tên thương mại và giá thuốc trúng thầu phổ biến theo nhóm thuốc tham dự thầu của nhà thầu (theo Bảng Tổng hợp và Phụ lục gửi kèm).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thống nhất với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT căn cứ giá thuốc trúng thầu phổ biến năm 2013 thực hiện rà soát giá thuốc đang thanh toán BHYT và quản lý chi phí thuốc BHYT như sau:

1. Thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định danh mục các thuốc có giá cao bất hợp lý so với giá thuốc trúng thầu phổ biến theo tên thương mại, giá thuốc trúng thầu phổ biến theo nhóm thuốc.

2. Đối với những thuốc có giá cao bất hợp lý, đang được sử dụng nhiều tại các cơ sở KCB, đề nghị bệnh viện thương thảo với nhà thầu điều chỉnh giá thuốc cho phù hợp để làm cơ sở thanh toán chi phí thuốc BHYT. Trường hợp không điều chỉnh được giá thuốc, đề nghị cơ sở KCB lựa chọn sử dụng các thuốc khác để thay thế trong điều trị có giá phù hợp. Việc sử dụng nhiều thuốc có giá cao bất hợp lý được xác định là nguyên nhân chủ quan, đặc biệt khi cơ sở KCB xảy ra tình trạng sử dụng vượt quỹ, vượt trần thanh toán BHYT.

3. Đối với các thuốc có giá cao bất hợp lý so với các hàm lượng khác của hoạt chất (tại cột ghi chú đã ghi rõ), đề nghị cơ sở KCB lựa chọn thuốc hàm lượng khác có giá phù hợp.

4. Đối với các thuốc có hàm lượng không phổ biến có giá cao bất hợp lý, thực hiện quản lý, thanh toán BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 3853/BHXH-DVT ngày 30/9/2013 của BHXH Việt Nam.

Trường hợp kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2012 của cơ sở KCB đã hết hiệu lực, chưa có kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2013, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB căn cứ kết quả trúng thầu mua thuốc năm 2013 theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC của các địa phương lân cận, các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố Hà Nội, các cơ sở KCB trung ương; tham khảo giá thuốc trúng thầu phổ biến năm 2013 để xác định loại thuốc, giá thuốc, nhu cầu mua thuốc của bệnh viện (giá thuốc không cao hơn giá thuốc phổ biến theo tên thương mại, giá thuốc phổ biến theo nhóm thuốc), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án mua thuốc theo đúng quy định hiện hành, không để tình trạng thiếu thuốc và đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

Nhận được Công văn này, đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam (bao gồm cả số tiền tiết kiệm được nhờ điều chỉnh giảm giá thuốc, điều chỉnh việc chỉ định thuốc hàm lượng hợp lý sử dụng thực tế trong tháng 11/2013 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và dữ liệu theo Mẫu BCT-GPB gửi kèm Công văn này) trước ngày 5/12/2013 bằng văn bản và file dữ liệu theo địa chỉ email: Banduocvtyt@vss.gov.vn và qlthuoc.duocvtyt@vss.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- UBND các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Các bệnh viện trực thuộc BYT;
- Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các Ban CSYT, Chi, KT;
- Website BHXH VN;
- Lưu VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4295/BHXH-DVT năm 2013 giá thuốc trúng thầu phổ biến năm 2013 của 35 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.076
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66