Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4262/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 thông báo bổ sung công văn 4213/BHXH-NVGĐ1 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4262/BHXH-NVGĐ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lưu Thị Thanh Huyền
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4262/BHXH-NVGĐ1
V/v: Thông báo bổ sung công văn số 4213/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/12/2014 của BHXH TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Để bảo vệ quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT, ngày 26/12/2014, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 4213/BHXH-NVGĐ1 về việc thanh toán thuốc BHYT trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện công văn số 4390/BHXH-ĐVT ngày 29/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo bổ sung công văn 4213/BHXH-NVGĐ1 như sau:

- Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT vào viện trước ngày 01/01/2015 nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08 tháng 6 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 cho đến khi người bệnh ra viện Cơ sở KCB thống kê danh sách người bệnh có thẻ BHYT vào viện trước ngày 01/01/2015 nhưng còn đang điều trị tại cơ sở KCB, gửi BHXH Thành phố làm cơ sở thực hiện thanh toán chi phí thuốc theo quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 cho đến khi người bệnh ra viện.

- Riêng đối tượng bệnh nhân bị Ung thư đang điều trị, có sử dụng một trong bốn thuốc, Doxorubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib từ trước thời điểm Thông tư số 40/2014/TT-BYT có hiệu lực thì tiếp tục được Quỹ BHYT thanh toán như quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BYT cho đến khi liệu trình điều trị - Cơ sở KCB lập danh sách bệnh nhân đang sử dụng 4 thuốc này trước thời điểm 01/01/2015 gửi BHXH Thành phố làm cơ sở thanh toán.

Đề nghị các cơ sở KCB cùng phối hợp thực hiện để bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Sở Y tế TP.HCM (để phối hợp);
- BGĐ;
- Lưu: VT, NVGĐ1 (250).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4262/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 thông báo bổ sung công văn 4213/BHXH-NVGĐ1 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224