Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4248/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 tiếp nhận trường hợp chuyển viện của Phòng khám đa khoa Phước An do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4248/BHXH-NVGĐ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lưu Thị Thanh Huyền
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4248/BHXH-NVGĐ1
V/v: tiếp nhận các trường hợp chuyển viện của Phòng khám đa khoa Phước An

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ 01/01/2015, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh sẽ tạm thời ngưng hợp đồng KCB BHYT với Chi nhánh 1 của Phòng khám đa khoa Phước An (mã: 79-060) do dời địa điểm KCB. Người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại Chi nhánh 1 của Phòng khám đa khoa Phước An được KCB như đúng tuyến tại các cơ sở khác của Cty TNHH Trung tâm Y Khoa Phước An bao gồm: Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 2 (mã: 79-457); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 3 (mã: 79-497); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 5 (mã: 79-065); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 6 (mã: 79-066)

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở KCB vẫn tiếp nhận các trường hợp người bệnh có nơi đăng ký KCB ban đầu là Chi nhánh 1 của Phòng khám đa khoa Phước An (mã: 79-060) nhưng có giấy chuyển viện từ Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 2 (mã: 79-457); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 3 (mã: 79-497); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 5 (mã: 79-065); Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ sở 6 (mã: 79-066).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện.
- Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4248/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 tiếp nhận trường hợp chuyển viện của Phòng khám đa khoa Phước An do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.690
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176