Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 41/BHXH-CĐBHXH năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 41/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người ký: Huỳnh Thị Mai Phương
Ngày ban hành: 09/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội quận huyện thị xã
- Các phòng nghiệp vụ

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi bổ sung năm 2014 về việc cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) thực hiện như sau:

1 .Trường hợp người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ 02 định suất tuất trở lên

Do dữ liệu không xác định được nên BHXH thành phố thực hiện in thẻ BHYT theo số định suất được hưởng. Vì vậy, khi trả thẻ BHXH huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát dữ liệu trả 01 thẻ, giữ lại 01 thẻ và lập danh sách gửi về BHXH thành phố (phòng Thu). Phòng Thu thực hiện cắt giảm thẻ BHYT trong phần mềm SMS và chuyển thẻ đã in về phòng Cấp số thẻ hủy theo quy định.

2. Trường hợp một số tuất có nhiều định suất (có danh sách kèm theo)

BHXH thành phố tạm thời chưa thực hiện in thẻ BHYT đối với những trường hợp này. BHXH huyện thực hiện kiểm tra hồ sơ, lập danh sách đề nghị tách định suất tuất chuyển phòng Chế độ BHXH thực hiện (nộp kèm hồ sơ gốc).

Căn cứ danh sách đề nghị tách định suất tuất do BHXH huyện chuyển đến phòng Chế độ thực hiện đề nghị cấp thẻ BHYT đối với những trường hợp này theo quy trình quy định.

3. Đối với những trường hợp phát sinh mới:

Căn cứ dữ liệu chi trả hàng tháng, trường hợp người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đủ điều kiện cấp thẻ BHYT, phòng Chế độ thực hiện đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 19/01/2014, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH thành phố (Phòng Chế độ) tổng hợp trình Giám đốc xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Lưu VT, CĐ BHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 41/BHXH-CĐBHXH năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49