Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4073/LĐTBXH-BHXH về việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4073/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4073/LĐTBXH-BHXH
V/v Dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1287/LĐTBXH-LĐTL&BHXH ngày 01/10/2009 của quý Sở về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn nêu trên thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc ra quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với công ty TNHH Quốc tế D&S, Sở đã có quyết định số 1240/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/5/2009 và quyết định số 180/SLĐTBXH ngày 14/7/2009 về việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất (tổng thời gian 06 tháng). Nay, công ty TNHH Quốc tế D&S đã tiếp tục hoạt động và tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ không đề cập đến việc truy đóng, nên doanh nghiệp sau khi hết thời gian tạm dừng đóng không phải truy đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, trong trường hợp hết thời gian tạm dừng mà doanh nghiệp có khả năng truy đóng thì được đóng truy hoàn để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo quy định của nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4073/LĐTBXH-BHXH về việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152