Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 40-CV/BCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 07/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BHXH VIỆT NAM
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 40-CV/BCS
V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Sau hơn một năm thực hiện các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực tổ chức triển khai và quán triệt kịp thời Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định số 538/QĐ-TTg như: tổ chức học tập, xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Tính đến 31/12/2013, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt trên 10,8 triệu người, chiếm khoảng 21% lực lượng lao động, bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 61,7 triệu người, chiếm khoảng 69% dân số và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 8,6 triệu người, chiếm khoảng 17% lực lượng lao động. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 35% lực lượng lao động tham gia BHTN và trên 80% dân số tham gia BHYT, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cộng tác chặt chẽ với BHXH Việt Nam và tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Quyết định số 538/QĐ-TTg và pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT; xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm kỳ của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015 và nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai Đề án, Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến năm 2020; Hàng năm giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố cùng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ và giá thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các cơ quan trong hệ thống chính trị và thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình dưới nhiều hình thức vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Định kỳ hàng quý, chỉ đạo liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Thuế, Thanh tra Chính phủ, Công an, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh... để báo cáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về tình hình triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

4. Thành lập các tổ công tác liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật các vi phạm về trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT.

5. Hàng năm, chỉ đạo việc sơ kết đánh giá việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định số 538/QĐ-TTg.

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy Khối các cơ quan TW;
- UB về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- BCS Đảng các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT;
- Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Các đồng chí Ủy viên BCS;
- Các Sở: LĐTB&XH, TC, YT, KHĐT, LĐLĐ, Công an, Thanh tra, Thuế;
- Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BT (5b).

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116