Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3991/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3991/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3991/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trả lời Công văn số 2548/CSVN-LĐTL ngày 25/9/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc đóng bảo hiểm xã hội đối vi ngưi lao động tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Liên quan đến căn cứ tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nưc đã cổ phần hóa, ngày 31/12/2014 Chính phủ đã có Báo cáo số 540/BC-CP về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 07/4/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 848/UBTVQH13-CVĐXH nhất trí với đề xuất của Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau: “Từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016, các doanh nghiệp này thực hiện đóng BHXH và tính hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ tiền lương như trước khi Bộ luật lao động (2012) có hiệu lực thi hành. Đến ngày 01/01/2016 khi Luật BHXH (2014) có hiệu lực thi hành, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng-hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH, Bộ luật lao động.

Như vậy, trong khi chưa tự xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 17/2015/TT-LĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, việc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong giai đoạn từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016 theo chế độ tiền lương đang áp dụng trước khi Bộ luật lao động (2012) có hiệu lực thi hành là đúng quy định.

Từ ngày 01/01/2016 trở đi, Tập đoàn phải thực hiện việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy đnh của Luật bảo hiểm xã hội (2014), Bộ luật lao động (2012).

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giải thích để người lao động hiểu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Lưu: VT, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3991/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114