Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3984/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3984/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thêm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng

Ngày 28/09/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 3984/BHXH-CSXH, hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 613/QĐ-TTg.


Theo đó, đối tượng được bổ sung là: người đã lựa chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng để hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng (thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh), nếu đủ điều kiện đủ tuổi đời và thời gian công tác thực tế quy định tại Điều 2 quyết định 613/QĐTTg (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

Như vậy, ngoài trợ cấp theo chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng này còn được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức hưởng từ ngày 01/05/2010 đến 30/04/2011 là: 464.267 đồng/tháng. Từ ngày 01/05/2011, mức hưởng là 527.872 đồng/tháng cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới.

Công văn này có hiệu lực từ ngày 28/09/2011.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3984/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Công văn số 2768/LĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Bổ sung đối tượng người đã lựa chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng để hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng (thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh), nếu đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian công tác thực tế theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg thì ngoài trợ cấp theo chính sách đối với người có công với cách mạng còn được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Về thời điểm hưởng trợ cấp, hồ sơ và trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 và Công văn số 1594/BHXH-CSXH ngày 22/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2010 đến ngày 30/4/2011 bằng 464.267 đồng/tháng; trong thời gian từ ngày 01/5/2011 đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh, mức hưởng bằng 527.872 đồng/tháng.

Trong quá trình giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg , nếu có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3984/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89