Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3918/BHXH-TTKT năm 2018 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3918/BHXH-TTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đức Long
Ngày ban hành: 02/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3918/BHXH-TTKT
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra của toàn Ngành đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu và thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành (TTCN) tại BHXH một số tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) vẫn còn hạn chế, chậm lập biên bản vi phạm hành chính, lúng túng trong việc tiến hành xử lý vi phạm hoặc chậm ban hành quyết định xử lý vi phạm. Để nâng cao hiệu quả công tác TTCN trong thời gian tới, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường TTCN, thanh tra liên ngành và kiểm tra đảm bảo hoàn thành Kế hoạch được giao tại Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 03/01/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; khi thực hiện TTCN cần làm đầy đủ 3 nội dung (đối tượng tham gia, mức tham gia và phương thức đóng), chú trọng TTCN đối với những đơn vị có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài và những đơn vị có dấu hiệu trốn đóng, gian lận mức đóng.

2. Đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình chậm đóng, trốn đóng, vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT cần kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp hành vi vi phạm của các đơn vị có mức xử phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt của Giám đốc BHXH tỉnh cần kịp thời có văn bản báo cáo và chuyển Biên bản vi phạm hành chính cùng các hồ sơ kèm theo (nếu có) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm theo hướng dẫn tại Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr ngày 17/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH (Có Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr ngày 17/9/2018 đính kèm).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TTKT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
Trần Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3918/BHXH-TTKT năm 2018 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74