Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3869/BHXH-CSYT năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3869/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cấm BHXH yêu cầu photo giấy chuyển viện

Cuối tháng 9 vừa qua, BHXH Việt Nam đã có Công văn 3869/BHXH-CSYT để chấn chỉnh việc thực hiên thủ tục giám định khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, BHXH VN nghiêm cấm BHXH địa phương yêu cầu bệnh nhân phải phô-tô giấy chuyển viện khi thực hiện giám định KCB BHYT.

Trường hợp cơ sở KCB nơi chuyển đi không cung cấp được bản sao giấy chuyển viện thì chỉ cần ghi rõ tên của cơ sở KCB và số giấy chuyển viện của cơ sở khám chữa bệnh trước đó vào hồ sơ chuyển viện.

BHXH địa phương cũng không được yêu cầu cơ sở KCB phải cung cấp tài liệu nằm ngoài quy định tại Quyết định 82/QĐ-BHXH, Quyết định 160/QĐ-BHXH, Công văn 531/BHXH-CSYT .

Công văn này được thực hiện từ ngày 30/9/2013.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3869/BHXH-CSYT
V/v giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phản ánh của một số cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) và người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) về việc giám định viên cơ quan BHXH yêu cầu người bệnh phải phô tô giấy chuyển viện của cơ sở KCB trước đó khi chuyển tiếp lên cơ sở KCB khác. Để việc thực hiện công tác giám định KCB BHYT theo đúng quy định, tránh gây phiền hà cho người có thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc thực hiện thủ tục chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật: Đề nghị BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Tiết 6.1, Điểm 6 Công văn số 1885/BHXH-CSYT ngày 12/5/2010 về việc giải quyết vướng mắc về công tác giám định KCB BHYT. Theo đó, trường hợp người bệnh được chuyển tiếp đến các cơ sở KCB khác mà cơ sở KCB nơi chuyển bệnh nhân đi không cung cấp được bản sao giấy chuyển của cơ sở KCB trước đó thì ghi rõ tên của cơ sở KCB vào số giấy chuyển viện của cơ sở KCB trước đó vào hồ sơ chuyển viện (mục lý do chuyển viện tại mẫu 02/BV-01), không yêu cầu bệnh nhân phô tô giấy chuyển viện.

2. Về việc thực hiện các biểu mẫu báo cáo: BHXH các tỉnh thực hiện rà soát lại các biểu mẫu báo cáo của cơ sở KCB theo quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 ban hành Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT, giám định, chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ BHYT; Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 14/02/2011 ban hành biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT và Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/02/2011 về việc hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê KCB BHYT. Không yêu cầu cơ sở KCB cung cấp thêm các biểu mẫu khác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3869/BHXH-CSYT năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91