Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3868/VPCP-KTTH dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3868/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 15/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3868/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Chiến lược phát triển BHXHVN giai đoạn 2012-2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5108/BTC-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2013) về dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020 (dự thảo Chiến lược), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên và ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 6 năm 2013.

(Bản chụp công văn của các Bộ, ngành kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Y tế, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Nội vụ, Công an, Quốc phòng, TT&TT, KH&ĐT,
- Tổng liên đoàn lao động VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KGVX,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3868/VPCP-KTTH dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10