Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3861/BHXH-TCCB về tuyển dụng viên chức năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3861/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3861/BHXH-TCCB
V/v tuyển dụng viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Tiếp theo công văn số 3642/BHXH-TCCB ngày 6/9/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 của Ngành, BHXH Việt Nam hướng dẫn thêm 1 số nội dung cụ thể sau:

1. Kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển của thí sinh các địa phương, đơn vị tham dự kỳ thi tuyển viên chức BHXH năm 2011 sẽ đăng tải công khai trên Website của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: “www.baohiemxahoi.gov.vn”, đề nghị BHXH các địa phương in danh sách và thông báo tại trụ sở BHXH tỉnh, đồng thời thông báo địa chỉ Website của Ngành để người lao động biết, truy cập thông tin về kết quả thi.

2. Đối với các trường hợp được đặc cách tại các QĐ số 745/QĐ-BHXH ngày 22/6/2011, QĐ số 775, 776, 777/QĐ-BHXH ngày 6/7/2011 của BHXHVN, số người được đặc cách sẽ không tính vào chỉ tiêu tuyển dụng đã giao cho các địa phương năm 2011. Căn cứ vào chỉ tiêu giao cho từng đơn vị và kết quả điểm thi của thí sinh, BHXH Việt Nam công bố người trúng tuyển theo nguyên tắc quy định tại điểm 2, mục II, phần D Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 ban hành kèm theo QĐ số 596/QĐ-BHXH ngày 17/5/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Cụ thể:

a) Người trúng tuyển theo đơn vị đăng ký dự thi là người đã dự thi đủ các phần thi của các môn thi, có điểm của mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng điểm tính từ người có tổng điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí tuyển dụng của đơn vị.

b) Trường hợp ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng có nhiều người có tổng điểm bằng nhau thì người trúng tuyển xét theo thứ tự sau: Người có điểm môn Nghiệp vụ Ngành cao hơn, đối tượng ưu tiên, người có kết quả học tập toàn khóa cao hơn.

c) Những người dự thi ở tỉnh này, có đủ các bài thi của các môn thi và đạt điều kiện về điểm số (50/100 điểm trở lên) của mỗi môn thi nhưng không trúng tuyển ở tỉnh này (do hết chỉ tiêu tuyển dụng), nếu có nguyện vọng xin tuyển dụng ở tỉnh khác (nếu còn chỉ tiêu) sẽ được BHXH Việt Nam xem xét tuyển dụng.

3. Điều kiện xét thí sinh trúng tuyển là mỗi môn thi phải đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100 điểm/môn thi) và tổng điểm 2 môn thi: Nghiệp vụ ngành và Kiến thức chung (đã nhân hệ số 2 môn nghiệp vụ ngành) từ 150 điểm trở lên (trong tổng số điểm trần 2 môn thi là 300 điểm). Đối với các thí sinh đạt yêu cầu nêu trên nhưng không trúng tuyển năm 2011 do đơn vị đã tuyển hết chỉ tiêu sẽ được bảo lưu kết quả để xem xét tuyển dụng khi có chỉ tiêu biên chế.

4. Trường hợp đơn vị chưa tuyển đủ chỉ tiêu năm 2011 do thí sinh bị điểm thi 1 môn dưới 50 điểm, nếu 2 môn thi đạt tổng điểm từ 150 điểm trở lên, BHXH Việt Nam sẽ xem xét cho phép các địa phương ký hợp đồng thử việc, hợp đồng làm việc lần đầu với các thí sinh có tổng số điểm liền kề với tổng số điểm của thí sinh trúng tuyển, lấy từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu 2011. Sau khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu, những trường hợp này phải thi sát hạch lại môn thi dưới 50 điểm, nếu đạt yêu cầu mới được tuyển xếp vào ngạch viên chức tương ứng.

5. Các thí sinh đủ điều kiện quy định tại điểm 3 nêu trên, nếu có nguyện vọng đến làm việc ở BHXH các tỉnh còn chỉ tiêu chưa tuyển dụng hết của năm 2011, chủ yếu ở 1 số tỉnh phía Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng … và 1 số huyện của các tỉnh vùng núi phía Bắc … cần làm đơn gửi BHXH Việt Nam (Ban Tổ chức cán bộ - BHXH Việt Nam - Số 7 - Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội) đăng ký trước ngày 15/10/2011 để tổng hợp trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định. Những trường hợp này sẽ ký hợp đồng thử việc từ ngày 1/11/2011 - 31/12/2011.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung việc tuyển dụng viên chức năm 2011, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Phó TGĐ
- Website BHXN VN (Thông báo người trúng tuyển)
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3861/BHXH-TCCB về tuyển dụng viên chức năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593
DMCA.com Protection Status