Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3783/BHXH-PC năm 2015 thông báo danh sách đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hiệu: 3783/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIM XÃ HI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3783/BHXH-PC
V/v thông báo danh sách các đơn vị đã ký Hp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; Căn cứ các Hp đng cung cp dịch vụ giá trị gia tăng vgiao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (I-VAN) đã ký kết với các đơn vị ngày 17/9/2015, BHXH Việt Nam đã gửi Công văn số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015 yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn danh sách 04 đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN. Tiếp đó, ngày 29/9/2015, BHXH Việt Nam đã ký thêm hợp đồng với 02 đơn vị là Công ty cổ phần BKAV và Tổng công ty Viễn thông Viettel.

Nay BHXH Việt Nam thông báo danh sách 06 đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN, gồm:

1. Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone;

2. Công ty cổ phần TS24;

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ Thái Sơn;

4. Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam;

5. Công ty cổ phần BKAV;

6. Tổng công ty Viễn thông Viettel.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố khẩn trương cung cấp thông tin đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn danh sách 06 đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN có tên trên.

Ktừ thời điểm này, việc thông báo, cập nhật danh sách các đơn vị ký Hp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam được thực hiện chính thức trên Trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Tuyên truyền (Website);
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3783/BHXH-PC năm 2015 thông báo danh sách đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146