Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3782/BHXH-BT về việc hướng dẫn việc xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3782/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 19/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3782/BHXH-BT  
V/v hướng dẫn việc xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng,
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2009 Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-BHXH quy định việc cấp, quản lý và sử dụng sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Tại Mục 2.2, Khoản IV, phần II quy định: "cấp tờ rời sổ BHXH khi người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngừng đóng để bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN; di chuyển ngoài địa bàn tỉnh hoặc để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN".

Tuy nhiên, do việc cập nhật dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động tại một số BHXH tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có lượng người tham gia BHXH, BHTN lớn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động, vì vậy Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về vấn đề này như sau:

1. Đối với người lao động ngừng đóng để bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN; di chuyển ngoài địa bàn tỉnh; giải quyết các chế độ BHXH trong năm 2009 nếu dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động chưa nhập đầy đủ vào chương trình SMS, thì được ghi xác nhận trên sổ BHXH loại 24 trang hoặc 48 trang, cụ thể:

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN ghi:

+ Tổng thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng...., năm... là ….năm,. . .tháng .

+ Tổng thời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN đến tháng . . . , năm . . . là ….năm, . ... tháng.

- Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ghi:

Tổng thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí , tử tuất đến tháng . . . , năm . . . là ….năm, ...tháng.

2. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Công an, BHXH Ban Cơ yếu Chính Phủ khẩn trương tổ chức việc nhập dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động vào chương trình SMS để đảm bảo việc xác nhận trên sổ BHXH khi có yêu cầu theo mẫu mới từ năm 2010 , đồng thời có kế hoạch để in tờ rời sổ BHXH cho tất cả những người đóng BHXH, BHTN khi kết thúc năm công tác 2009 như quy định của Bảo hiểm xã hôi Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ Lê Bạch Hồng; (Đã ký)
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu VT, CST (2 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3782/BHXH-BT về việc hướng dẫn việc xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77