Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3743/BHXH-TCKT năm 2014 báo cáo thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra về chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3743/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 06/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3743/BHXH-TCKT
V/v báo cáo thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ năm 2009 đến nay, cơ quan thanh tra và kiểm toán đã thực hiện: Thanh tra diện rộng, kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán năm 2011, kiểm toán chuyên đề chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012, thanh tra Báo cáo quyết toán năm 2012. Tuy nhiên còn một số đơn vị chưa xử lý dứt điểm các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra và kiểm toán.

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với quyết toán tài chính năm 2012 và các năm trước theo Công văn số 11574/BTC-TTr ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Những kiến nghị, kết luận chưa xử lý được phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) và file mềm theo địa chỉ email: banchibhxh@vss.gov.vn trước ngày 20/10/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3743/BHXH-TCKT năm 2014 báo cáo thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra về chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161