Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3689/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3689/LĐTBXH-TL
V/v: quy chế trả lương của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Trả lời công văn số 642/CV-BHTG2 ngày 17/10/2005 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiền lương thì việc trả lương cho người lao động thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp theo quy chế trả lương doanh nghiệp xây dựng và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện. Việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng quy chế trả lương nhằm gắn việc trả lương với việc hoàn thành nhiệm vụ, chống phân phối bình quân, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty là đúng quy định của Nhà nước.

2/ Khi xây dựng quy chế trả lương, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ viên chức và người lao động và từng bước thực hiện trả lương theo thị trường.

3/ Về nội dung cụ thể trong quy chế đề nghị hoàn chỉnh theo hướng:

- Về tên gọi: Quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- Chương I: quy định chung:

+ Đề nghị bổ sung các căn cứ xây dựng.

+ Điều mục đích và nguyên tắc chưa rõ còn lẫn chưa thể hiện được chủ trương chống bình quân trong trả lương.

- Chương II, Mục 1: cần sắp xếp lại cho rõ hơn

+ Quỹ tiền lương thực hiện.

+ Sử dụng quỹ tiền lương.

+ Các công thức tính ở trang 3 chưa hoàn chỉnh còn lẫn giữa quỹ và trả lương cho người lao động cụ thể.

- Chương II, Mục 3:

+ Độ giãn cách 9,5 lần còn bình quân và phải đưa lên phần nguyên tắc.

+ Điểm 3, Điều 13: việc xếp hệ số lương mà quy chế gọi là V2 căn cứ vào hệ số lương của Nhà nước (V1) là không phù hợp. Hệ số V2 chỉ đúng khi đánh giá theo mức độ hoàn thành công việc, không phụ thuộc vào tuổi tác, mức lương của Nhà nước thì mới tạo ra được động lực.

+ Việc trả lương cho người lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao, đóng góp nhiều cho đơn vị chưa rõ.

+ Kết cấu giữa các chương và các điều chưa lôgic và chưa thật rõ ràng.

4/ Đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoàn chỉnh và ban hành tạm thời trong vòng 1 năm sau đó phải hoàn chỉnh lại để quy chế trả lương theo nguyên tắc của thị trường tiền lương phải thực sự là động lực, khuyến khích cán bộ, viên chức hăng hái làm việc, bảo đảm công bằng trong trả lương (người làm tốt, làm nhiều thì tiền lương và thu nhập phải cao hơn người chưa làm tốt, chuyên môn, kỹ thuật thấp).

Trên đây là ý kiến về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nghiên cứu, hoàn chỉnh và ban hành tạm thời quy chế này./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh HuânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3689/LĐTBXH-TL ngày 01/11/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233