Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3643/BHXH-PC năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3643/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 21/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3643/BHXH-PC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính ph
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Thực hiện Công văn số 7565/VPCP-KGVX ngày 09/9/2016 về việc báo cáo tình hình trin khai và kết quả thực hiện Nghị quyết s 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử QIII/2006, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Về rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ của thủ tục hành chính

- Trong 9 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành các Quyết định về hướng dẫn hồ sơ, quy trình nghiệp vụ đi với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành theo đúng quy định của Luật BHYT sửa đổi bổ sung và Luật BHXH năm 2014, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH và của các tổ chức cá nhân có liên quan. Cụ thể: Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH; Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH; Quyết định s 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Các Quyết định trên đều được rà soát, đánh giá tác động theo đúng quy định, theo nhng tiêu chí của cải cách TTHC đó là sự cần thiết, tính đơn giản, d hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và t chức thực hiện; sử dụng có hiệu quả những thông tin sn có của cá nhân, t chức trong hệ thống cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam đgiải quyết đề nghị của cá nhân, tổ chức; đm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp...

2. Về triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giao dịch với khách hàng

- Để đáp ứng yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là việc trin khai giao dịch điện tử trên các lĩnh vực hoạt động, BHXH Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin điện tử Ngành BHXH để thực hiện giao dịch điện tử và cung cp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất. Đây là bước tạo tiền đề cho việc hợp nhất kênh thông tin điện tử của BHXH Việt Nam với các kênh thông tin của BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến tới cung cấp toàn bộ thông tin của Ngành thông qua một cổng thông tin duy nhất, cho cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH; Tích hp với hệ thng cấp Số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình, cung cp kênh giao diện cho các đơn vị lập danh sách, các cơ quan BHXH các cấp, phục vụ các nhiệm vụ cấp bách được đặt ra về mục tiêu quản lý đối tượng tham gia BHXH theo s định danh duy nhất và thực thi đầy đLuật BHYT sửa đi, bổ sung và Luật BHXH năm 2014; Tích hợp đầy đủ các dịch vụ công cũng như cơ chế một cửa của BHXH Việt Nam trên cng thông tin điện tử nhm đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển.

- Với mục tiêu quy hoạch lại hệ thống ứng dụng CNTT tại BHXH Việt Nam, BHXH các tnh, thành ph theo kiến trúc chuẩn hướng dịch vụ, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như các kết ni liên ngành, đng thời đy mnh ứng dụng, tích hợp và khai thác tối đa các nhóm ứng dụng như: dịch vụ mã s định danh, dịch vụ tra cứu thông tin BHXH, BHYT, dịch vụ kê khai BHXH điện tử..., BHXH Việt Nam đang xây dựng hệ thống trao đi và tích hợp thông tin thống nhất Ngành BHXH để phục vụ cá nhân và tổ chức được tốt nhất. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam xây dựng hệ thống thư điện tử của Ngành để cung cấp cho mi công chức, viên chức Ngành BHXH có một hòm thư điện t phục vụ công việc và đảm bảo tích hợp với cng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, ch ký số, phục vụ việc trin khai giao dịch điện tử được hiệu quả.

- Hiện tại, BHXH Việt Nam đang tập trung hóa dữ liệu đi tượng tham gia BHXH và kết ni các phần mềm riêng r trên phạm vi toàn quốc để phục vụ tốt nhất cho công tác qun lý và cải cách TTHC trên cơ sở thí điểm thành công phần mềm 3S tại 3 tnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. BHXH Việt Nam đang thực hiện cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình trên toàn quốc, đảm bảo cho phép kê khai và quản lý thông tin hộ gia đình được thuận tiện, hiệu quả. Mã định danh của người tham gia giúp cho ngành quản lý tt hơn các đi tượng tham gia và thụ hưởng, kim soát thông tin về tình trạng tham gia BHXH, BHYT của người dân, cắt giảm một lượng lớn thời gian cho doanh nghiệp trong kê khai, lập hồ sơ gửi BHXH.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nghệ thông tin và cán bộ giám định y tế

Để triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT của Ngành, Tính đến tháng 9/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức 26 lớp đào tạo với 2793 học viên bi dưng tập trung cho cán bộ công nghệ thông tin của BHXH về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định y tế và đào tạo việc sử dụng phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định.

4. Nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2016

Trong 3 tháng cuối năm 2016, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết s 36a/NQ-CP, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục rà soát các TTHC để đơn giản hóa, ct giảm ti đa h sơ, quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các mẫu biu TTHC ở tt cả các lĩnh vực nghiệp vụ; ban hành Quyết định Công bố bộ TTHC mới sau khi rà soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC. Hướng dẫn BHXH tnh, thành ph niêm yết công khai thống nhất bộ TTHC mới sau rà soát để BHXH tnh, thành ph, BHXH huyện nghiêm túc thực hiện.

b) Phi hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ ngành, ý kiến thm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị đnh về giao dịch điện t lĩnh vực BHXH trình Chính phủ.

c) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với tổ chức, cá nhân và hoạt động quản lý của Ngành

- Tiếp tục triển khai các dự án công nghệ thông tin theo Kế hoạch đã phê duyệt để xây dng Cng thông tin điện tử của Ngành đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử và hoạt động quản lý của Ngành, cung cấp cho cá nhân và tổ chức nhng thông tin và dịch vụ tốt nhất. Chủ động chun bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất c các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của Ngành theo quy định.

- Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tcủa tất cả các lĩnh vc thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để quy định có hiệu lực cùng ngày với Nghị định giao dịch điện tử. Tăng cường h trợ các cá nhân và đơn vị sử dng lao động trin khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

d) Tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và các phần mềm qui trình, nghiệp vụ để đm bảo thực hiện giao dịch với cá nhân, tổ chc được nhanh chóng, thuận tiện.

đ) Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Tư vấn và Giải đáp dịch vụ khách hàng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP tính đến tháng 9/2016 của BHXH Việt Nam. Kính gửi Quý cơ quan tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN:
- BHXH các tnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC (5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3643/BHXH-PC năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


646

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100