Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3603/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3603/BHXH-THU
V/v thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM

Căn cứ Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan có hướng đến việc cải cách quy trình thủ tục hành chính về thu, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu đến cuối năm 2014 cắt giảm 50% số giờ thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT so với hiện nay. Thực hiện Kết luận chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3163/TB-BHXH ngày 29/08/2014 về việc triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (iBHXH) qua mạng trên cơ sở phối hợp với Công ty TS24.

Để thực hiện các chủ trương trên, BHXH Thành phố xác định hình thức giao dịch điện tử (dùng chữ ký số) là cách thức chủ yếu để cải cách thủ tục hành chính. Trong thời gian qua hầu hết các đơn vị trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm iBHXH để lập hồ sơ BHXH, BHYT; tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị sử dụng hình thức giao dịch hồ sơ giấy gây tốn kém giấy, mực và thời gian của đơn vị và cơ quan BHXH.

Khi thực hiện giao dịch điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí của đơn vị; đồng thời cũng có thể kiểm tra được thông tin xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH qua phần mềm iBHXH ngay tại đơn vị. Hiện nay, các tiện ích trên phần mềm iBHXH đã đáp ứng yêu cầu trong việc chuyển các thông tin liên quan đến việc đăng ký tham gia BHXH; tăng giảm lao động; điều chỉnh tiền lương của người lao động tham gia BHXH, BHYT đến cơ quan BHXH một cách kịp thời và chính xác.

Do vậy, kể từ ngày 17/11/2014 khi đơn vị thực hiện giao dịch thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH đề nghị nên thông qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử (iBHXH).

Trong quá trình thực hiện thủ tục BHXH, BHYT điện tử, nếu có vướng mắc đơn vị liên hệ Công ty TS24 qua email: info@TS24.com.vn hoặc số điện thoại: (08) 38664188 (các số nội bộ: 308, 357, 360, 363) để được hướng dẫn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị sử dụng lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ (b/c);
- Trang Web;
- Lưu, THU (S.2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3603/BHXH-THU ngày 14/11/2014 thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.157

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!