Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 360/BNV-CCVC ngày 20/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc giải quyết cán bộ công chức viên chức nhà nước nghỉ hưu

Số hiệu: 360/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 20/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 360/BNV-CCVC
V/v giải quyết CBCCVCNN nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 91.

 

Để thực hiện Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, vừa qua, Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện chỉ thị số 18/2002/CT-TTg. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91 thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị của đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty 91 tiến hành rà soát và giải quyết nghỉ hưu theo thẩm quyền đối với các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý, đã đến tuổi và quá tuổi nghỉ hưu (trừ những người đã có quyết định của cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian công tác), bố trí người thay thế đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nghỉ hưu.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 360/BNV-CCVC ngày 20/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc giải quyết cán bộ công chức viên chức nhà nước nghỉ hưu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112