Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3433/BHXH-BT năm 2018 về tăng cường các biện pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3433/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 06/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3433/BHXH-BT
V/v tăng cường các biện pháp giảm nợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) tính đến 31/7/2018 tng số nợ bo him xã hội (BHXH) phải tính lãi bng 3,4% so với kế hoạch giao năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là BHXH tỉnh chưa tích cc thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ; việc thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng chưa đạt yêu cầu, số lượng còn ít; chưa thực hiện nghiêm túc các hình thức xử lý đơn vị thanh tra theo quy định... Đkhắc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Giám đốc BHXH tnh có số n cao: Qung Bình (10,3%), Bình Định (7,4%), Hải Phòng (7,2%), Hà Nội (6,3%), Đk Nông (6,3%), Cà Mau (6,1%), Hà Tĩnh (5,9%), Nghệ An (5,7%), Ninh Bình (5,5%), Quảng Ngãi (5,4%), xác định rõ nguyên nhân và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bo him y tế (BHYT) về BHXH Vit Nam (Ban Thu) trước ngày 10/9/2018.

2. Nghiêm túc triển khai việc thanh tra đột xuất theo đúng quy trình đốc thu, thu nợ quy định tại Khoản 3 Điều 36 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Hàng tháng, Phòng Khai thác và thu nợ rà soát đơn vị nợ trên 6 tháng trình Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện thanh tra đột xuất (Giao Trưng phòng Khai thác và thu nợ hoặc Trưởng phòng Quản lý thu làm Trưng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn). Tchức thanh tra theo đúng quy trình tại Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 sa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH. Các đợt thanh tra đột xuất phi có quyết định xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời gửi quyết định xlý vi phạm đến các cơ quan trên địa bàn: Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động để sau này làm căn cứ xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Trong quá trình thực hiện có vướng mc phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Thu) nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/cáo);
- Các đơn vị: TTKT, TĐKT;
- Lưu: VT, BT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3433/BHXH-BT năm 2018 về tăng cường các biện pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109