Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 342/BHXH-YT năm 2014 về khám, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2 do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 342/BHXH-YT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Người ký: Hồ Thủy
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/BHXH-YT
V/v khám bệnh, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH các tỉnh, các các Trung tâm giám định BHYT và TTĐT (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên phạm vi toàn quốc, việc triển khai thực hiện Quyết định số 4664/QĐ-BQP ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế giai đoạn 1 bước đầu đã thu được những kết quả nhất định.

Để có thêm cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện BHYT đối với các đơn vị quân đội có những đặc thù khác nhau và chuẩn bị cho thực hiện BHYT trong toàn quân theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, ngày 7/7/2014, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 2521/QĐ-BQP về việc tiếp tục triển khai Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT giai đoạn 2 nhằm mở rộng phạm vi và đối tượng quân nhân tham gia BHYT, bổ sung một số quyền lợi BHYT cho quân nhân, khắc phục một số tồn tại trong thí điểm giai đoạn 1.

BHXH Bộ Quốc phòng đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng và các cơ sở KCB có hợp đồng KCB BHYT tạo điều kiện để quân nhân có thẻ BHYT đi KCB thuận lợi với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện Đề án giai đoạn 2: từ 01/7/2014 đến 31/12/2014.

2. Mã quyền lợi của đối tượng quân nhân (QN): được sửa đổi từ mã quyền lợi số 9 sang mã quyền lợi số 2.

3. Đảm bảo quyền lợi KCB theo chế độ BHYT (kể cả khi quân nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông) và quyền lợi ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT nhưng được ngân sách chi trả, không thu tiền của người bệnh đối với các khoản chi phí đúng chỉ định, đúng quy định và đã được cơ quan BHXH thực hiện giám định (chi phí đã bao gồm trong cơ cấu tiền dịch vụ kỹ thuật) trong các kỳ quyết toán.

4. Tạo điều kiện để quân nhân tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, KCB trong các trường hợp bị bệnh khi đơn vị cơ động làm nhiệm vụ, đi công tác độc lập, nghỉ phép phải điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội thuận lợi theo quy định. Trường hợp quân nhân đi KCB BHYT ngoài nơi đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở quân y từ tuyến huyện và tương đương trở xuống đều được coi là KCB đúng tuyến và được hưởng quyền lợi đầy đủ theo quy định.

5. Thực hiện việc cấp kinh phí KCB và thanh toán, quyết toán KCB BHYT quân nhân tham gia Đề án thí điểm giai đoạn 2:

a) BHXH Bộ Quốc phòng chuyển kinh phí KCB thông qua BHXH Việt Nam để chuyển về BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện KCB BHYT cho quân nhân tham gia Đề án giai đoạn 2. Các cơ sở quân y mà BHXH Bộ Quốc phòng ký hợp đồng KCB BHYT thì BHXH Bộ Quốc phòng cấp kinh phí, giám định và thanh toán trực tiếp với các cơ sở đó;

b) Đề nghị BHXH tỉnh tổng hợp, phân tích, tách riêng chi phí KCB của đối tượng BHYT quân nhân (mã QN) với các đối tượng BHYT khác để thực hiện chế độ báo cáo gửi BHXH Việt Nam đồng thời gửi BHXH Bộ Quốc phòng bằng đường Công văn kèm dữ liệu điện tử;

c) Đề nghị BHXH tỉnh thực hiện thanh toán trực tiếp cho quân nhân có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB BHYT mà cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng không ký hợp đồng KCB BHYT;

d) Thanh toán chi phí KCB BHYT cho quân nhân tại thời điểm 31/12/2014:

- Đối với quân nhân KCB ngoại trú: được hưởng chi phí KCB BHYT từ 1/7/2014 đến hết ngày 31/12/2014;

 - Đối với quân nhân KCB nội trú: Trường hợp quân nhân vào viện trước ngày 31/12/2014 còn đang nằm viện điều trị được giải quyết thanh toán chi phí KCB BHYT đến khi ra viện (hết đợt điều trị nội trú).

6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần trao đổi, giải quyết, đề nghị liên hệ theo địa chỉ của BHXH Bộ Quốc phòng: số 28 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 069.551.831, 069.551.830; hộp thư điện tử (Email: giamdinhbhyt@bhxhbqp.vn).

BHXH Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của BHXH các tỉnh đối với Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân tại ngũ theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- BTTM, TCCT;
- HVQP, QCHQ, BTLBĐBP;
- QK: 1, 2, 3;
- QĐ4, TĐVTQĐ;
- Các Cục: QY, TC/BQP (để phối hợp);
- Các bệnh viện, bệnh xá quân đội;
- BGĐ/BHXHBQP;
- Các Phòng KHTH, KHTC/BHXH BQP (để thực hiện);
- Lưu: VT, BHYT; L160b.

GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng Hồ Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 342/BHXH-YT năm 2014 về khám, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2 do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91