Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3410/LĐTBXH-BHXH về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3410/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 01/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3410/LĐTBXH-BHXH
V/v mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 322/BHXH-PT ngày 19/5/2010 của quý cơ quan đề nghị hướng dẫn về việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động làm việc ở Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trong vòng một tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương được công bố áp dụng.

Việc Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng được chuyển đổi công ty nhà nước từ tháng 10/2004, vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương do nhà nước quy định nhưng đến tháng 3/2009 Công ty mới đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng là trái với quy định nêu trên và chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 5 mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/8/2005 và khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đề nghị Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng phối hợp với Ban chấp hành công đoàn đơn vị rà soát việc thực hiện các quy định của nhà nước về xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương, đóng bảo hiểm xã hội đối với tất cả người lao động của công ty trong thời gian chuyển sang cổ phần (từ tháng 10/2004 đến tháng 02/2009), đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, nếu Công ty đã thực hiện đúng các quy định của nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương như công ty nhà nước thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 4 mục IV phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ đối với người lao động của công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý cơ quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3410/LĐTBXH-BHXH về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10