Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 323/LĐTBXH-BHXH năm 2015 giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 323/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 26/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Trả lời Công văn số 684/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Cao Văn Hưng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 684/SLĐTBXH-LĐTLBHXH nêu trên và các giấy tờ kèm theo, ông Cao Văn Hưng sinh năm 1948, nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động t tháng 4/1987 (số sổ 316646). Tháng 7/1987 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ của ông Hưng đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ) để quản lý, chi trả. Tuy nhiên, do sơ suất, ông Hưng làm mất hồ sơ nên từ tháng 7/1987 đến nay ông Hưng chưa được hưởng chế độ gì.

Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và cơ quan quản lý ông Hưng trước khi nghỉ việc kiểm tra, xác minh làm rõ việc giải quyết chế độ mất sức lao động, quá trình chi trả trợ cấp, hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động để xem xét, trả lời ông Cao Văn Hưng. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị có báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận và có văn bản kèm theo hồ sơ gốc gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 323/LĐTBXH-BHXH năm 2015 giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.719

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49