Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3183/BHXH-CDBHXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt nam do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3183/BHXH-CDBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 05/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt nam.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn v sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, b sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH , Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nay Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thực hiện các nội dung thay đổi như sau:

1. Từ 1/10/2015 bãi bỏ các thành phần hồ sơ trong các Phiếu giao nhận hồ sơ:

- Phiếu giao nhận 601 và 612: Quyết định của cấp thẩm quyền cử đi học, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài; Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu 11A-HSB).

- Phiếu giao nhận 602: Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu 11B-HSB); Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu 11A-HSB).

2. Từ 1/11/2015 thực hiện thay đổi biểu mẫu C70a-HD và C70b-HD mới trong quy trình giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM khi nộp hồ sơ để giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mu C70a-HD mới) 1 bản và phải ghi đúng, đầy đủ theo các nội dung, tiêu thức theo Phụ lục 1 của Quyết định s 919/QĐ- BHXH (hoặc nội dung hướng dẫn cách ghi ở phần cuối của biểu mẫu C70a-HD file exel).

- Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mu C70b-HD mới) đã được cơ quan BHXH thẩm định sẽ chuyển trả cho các đơn vị, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được C70b-HD mới các đơn vị thực hiện chi trả cho người lao động và người lao động ký nhận vào danh sách C70b-HD.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM biết để thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhn:
- Như trên;
-
Ban Giám đốc;
-
Phòng TN&QLHS; KHTC; Chế độ;
-
BHXH các Q-H;
-
Website của BHXH TP;
-
Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3183/BHXH-CDBHXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt nam do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199