Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 313/LĐTBXH-BHXH về việc tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 313/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 01/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 313/LĐTBXH-BHXH
V/v: Tiền lương làm cơ sở đóng BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mỹ phẩm Avon (Việt Nam)
151 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 01/HR/2004 ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Quý Công ty hỏi về tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điểu 37 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gồm lương theo ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Theo trình bày của quý Công ty tại công văn số 01/HR/2004 nêu trên, ngoài tiền lương cơ bản được ghi trong hợp đồng lao động, hàng tháng người lao động được nhận một khoản tiền trợ cấp hàng tháng, được gọi là trợ cấp trách nhiệm, tùy thuộc vào tính chất công việc và trách nhiệm của người lao động. Căn cứ vào quy định trên thì trợ cấp trách nhiệm không tính để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, trong Hợp đồng lao động do quý Công ty gửi kèm theo không ghi rõ loại phụ cấp người lao động được hưởng theo đúng hướng dẫn về cách ghi hợp đồng lao động quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, đề nghị quý Công ty xác định rõ loại phụ cấp người lao động được hưởng và thực hiện theo đúng theo các văn bản quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 313/LĐTBXH-BHXH về việc tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.881
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255