Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3093/BHXH-BC sửa đổi Công văn 2306/BXH-BC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3093/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3093/BHXH-BC
V/v sửa đổi một số điểm tại Công văn số 2306/BXH-BC

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 18/6/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2306/BHXH-BC hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Để thống nhất trong việc ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi một số điểm tại Công văn số 2306/BHXH-BC như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 1, Mục I đã in “…Có TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện”

Nay sửa đổi là: “…Có TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”

- Tại Điểm d, Khoản 1, Mục I đã in “…Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”

Nay sửa đổi là: “…Có TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”

- Tại Điểm đ, Khoản 1, Mục I đã in “…Nợ TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện và Nợ TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”

Nay sửa đổi là: “…Nợ TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”

- Tại Điểm a, Khoản 2, Mục I đã in “…Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”

Nay sửa đổi là: “…Có TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”

- Tại Điểm b, Khoản 2, Mục I đã in “…Nợ TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện và Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”

Nay sửa đổi là: “…Có TK 571- Thu BHXH, BHYT bắt buộc”

- Tại Điểm d, Khoản 2, Mục I đã in “…Nợ TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện và Nợ TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”

Nay sửa đổi là: “…Nợ TK 571- Thu BHXH, BHYT bắt buộc”

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Chi) để được hướng dẫn và xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: BT, CSYT;
- Lưu: VT, BC (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3093/BHXH-BC sửa đổi Công văn 2306/BXH-BC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97