Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3091/BHXH-DVT năm 2014 về quản lý, thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3091/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 22/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/BHXH-DVT
V/v quản lý, thanh toán thuốc BHYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc.

2. Cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc căn cứ giá thuốc mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc.

3. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB rà soát giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở KCB với mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu.

Đối với trường hợp giá thuốc trung thầu tại cơ sở KCB cao bất hợp lý so với mặt bằng giá thuốc trúng thầu, BHXH tỉnh phối hợp cùng với Sở Y tế, cơ sở KCB xác định rõ nguyên nhân để nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục trong kỳ đấu thầu thuốc sắp tới; BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế, cơ sở KCB thương thảo với nhà thầu để mua thuốc với mức giá phù hợp mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu để làm cơ sở thanh toán chi phí thuốc BHYT. Trường hợp không thương thảo được với nhà thầu, đề nghị BHXH tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời báo cáo về BHXH Việt Nam để có cơ sở báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

4. Nội dung hướng dẫn giá thuốc thanh toám BHYT tại điểm 2 Công văn số 934/BHXH-DVT ngày 20/3/2014 của BHXH Việt Nam về quản lý, thanh toán thuốc Erythopoietin được thay thế bởi Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị BHXH tỉnh chủ động nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các giải pháp để BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, đảm bảo lợi ích người bệnh BHYT và tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- UBND các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Các bệnh viện trực thuộv TW;
- Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Cục KT văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để biết);
- Các Ban CSYT, TCKT, KT;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, DVT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3091/BHXH-DVT năm 2014 về quản lý, thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172