Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 3072/BHXH-BT tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên 2016

Số hiệu: 3072/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Linh hoạt trong việc thu BHYT HSSV năm học 2016 - 2017

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 3072/BHXH-BT về tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2016.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cần phải linh hoạt phương thức thu phí BHYT để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học. Cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1: Thu phí BHYT học sinh, sinh viên của những tháng còn lại năm 2016.

- Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2016, cụ thể:

+ Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT.

+ Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Lưu ý: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Xem chi tiết tại Công văn 3072/BHXH-BT ngày 16/8/2016.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3072/BHXH-BT
V/v tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho đi tượng là học sinh, sinh viên, phn đấu năm 2017 đạt chỉ tiêu 100% bao phủ BHYT học sinh, sinh viên theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao ch tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh) thc hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố có văn bản ch đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đối với các nhà trường, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên; ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về t lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến chính sách pháp Luật về BHYT; phối hợp vi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tăng cường thông tin tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình, thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT để phối hợp với các nhà trưng vận động mua thẻ BHYT.

3. Ngay trong tháng 8 năm 2016, phối hợp chặt ch với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, ph biến, tuyên truyền chính sách BHYT đến tất cả các nhà trường; ban hành văn bản hưng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chc thu BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Phương thức thu phí BHYT phải linh hoạt để gim nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học. Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mi vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT học sinh, sinh viên của những tháng còn lại năm 2016, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

- Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2016: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Ch thực hiện thu phí BHYT một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Yêu cầu Giám đc BHXH tnh, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Bộ: Y tế, Tài chính, GD&ĐT;
-
Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
-
BHXH BQP, BHXH CAND;
-
Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
-
Lưu: VT, BT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3072/BHXH-BT ngày 16/08/2016 về tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!