Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2982/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2982/LĐTBXH–LĐTL
V/v thực hiện chế độ trong thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và trợ cấp lần đầu đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Trả lời công văn số 2663/BNV-TL ngày 23/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo công văn trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ trong thời gian nghỉ việc hưởng bảo him xã hội và thời gian chi trả trợ cấp lần đầu đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm đau, thai sản trong và ngoài thời gian quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

Đ nghị Bộ Nội vụ sửa lại dự thảo như sau: “Theo quy định của pháp luật về bảo him xã hội thì người lao động tham gia bảo him xã hội bắt buộc khi ốm đau, thai sản được nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Mức trợ cấp ốm đau, thai sản được tính trên cơ sở tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (không bao gồm phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút). Pháp luật về bảo him xã hội cũng không quy định việc chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cho người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản cũng như trong thời gian vượt quá thời gian được hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định”.

2. Về chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

Thống nhất với dự thảo của quý Bộ về việc chi trả cũng như thu hồi trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Nội vụ tng hp, trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
UBND tỉnh Lào Cai (để biết);
-
Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2982/LĐTBXH-LĐTL ngày 29/07/2015 thực hiện chế độ trong thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và trợ cấp lần đầu đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159