Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2981/BHXH-QLT 2019 gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2981/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 19/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2981/BHXH-QLT
V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố

Căn cKhoản 2, Điều 47, Quyết định s 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Khoản 4, Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo him hội Việt Nam quy đnh th bo him y tế (BHYT) có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT, trường hợp đơn vị chm đóng BHYT t 30 ngày tr lên thì đơn vị sdụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49, Luật BHYT sửa đổi, b sung.

Hiện nay, vẫn còn tình trng đơn v ntiền bảo him xã hi (BHXH), BHYT, bảo hiểm tht nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động bnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) làm nh hưởng ti quyn lợi BHXH, BHYT của người lao động. Đkịp thời giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động và th BHYT có giá tr s dng t 01/01/2020, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành ph đóng tin BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tháng 12/2019 cho cơ quan BHXH từ ngày 20/12/2019 đến trước ngày 31/12/2019.

Căn cứ vào ngày nộp tiền, cơ quan BHXH sẽ gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2020 tự động cho các đơn vị, trường hợp đơn vị nợ tiền BHYT cơ quan BHXH thực hiện khóa thẻ BHYT theo quy định

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các PGĐ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.
Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLT(M).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2981/BHXH-QLT ngày 19/12/2019 về gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.538

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214