Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2935/LĐTBXH-BHXH đôn đốc chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội 2016

Số hiệu: 2935/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 09/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2935/LĐTBXH-BHXH
V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Triển khai thi hành Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Đthực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội mới và khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo him xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với Bảo him xã hội, Liên đoàn Lao động và các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc:

1. Tăng cường công tác truyền thông cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn về chính sách bảo hiểm xã hội; các quyền lợi được hưởng và trách nhiệm tham gia bảo him xã hội.

2. Cập nhật, nắm chắc số lượng doanh nghiệp được cấp phép đang hoạt động và người lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để kịp thời hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của Luật bảo him xã hội.

Định kỳ 06 tháng cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đi lao động trên địa bàn cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ cho người lao động.

3. Phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Thường xuyên đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động để giải thích, hướng dẫn những quy định mới của chính sách bảo hiểm xã hội. Tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bảo hiểm xã hội) để nghiên cứu, giải quyết.

Đnghị đồng chí quan tâm chỉ đạo để việc thực hiện Luật bảo hiểm xã hội đạt kết quả tốt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2935/LĐTBXH-BHXH ngày 09/08/2016 về đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!