Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2930/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2930/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 4934/NHNN-TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung công văn số 4934/NHNN-TCCB nêu trên thì chi trả trợ cấp thôi việc tại thời điểm ông Thượng chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động điểm a Khoản 2 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì khi người lao động (đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên) chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc là 1/2 tháng tiền lương cộng với phụ cấp lương nếu có.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 4934/NHNN-TCCB, trường hợp ông Thượng chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Thượng đối với thời gian ông Thượng làm việc thực tế tại Hiệp hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2930/LĐTBXH-LĐTL ngày 27/07/2015 về trợ cấp thôi việc đối với cán bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88