Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2895/BNV-TL năm 2014 về truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2895/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2895/BNV-TL
V/v truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 1735/BHXH-BT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/1998/NĐ-CP); sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2068/LĐTBXH-BHXH ngày 18 tháng 6 năm 2014, của Bộ Tài chính tại công văn số 9028/BTC-HCSN ngày 04 tháng 7 năm 2014, của Bộ Tư pháp tại công văn số 3201/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 7 năm 2014 và của Ban Tổ chức Trung ương tại công văn số 7024-CV/BTCTW ngày 14 tháng 7 năm 2014, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP không hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng không đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 5 Mục III Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP , mà thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH . Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 1998 đến ngày Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành để tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 để tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng tại Điểm 1 nêu trên được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Điểm 14 Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Văn bản này thay thế ý kiến tại Tiết b Điểm 2 công văn số 31/TCCP-ĐP ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc trả lời về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tư pháp;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2895/BNV-TL năm 2014 về truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.598

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172