Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2870/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2870/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Hoàng Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 07/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2870/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Thông báo số 2324/BHXH-VP ngày 30/6/2014 kết luận tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng trong đó có nội dung xây dựng văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết các chế độ BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ bảo lưu. Về nội dung này, BHXH Việt Nam dự thảo văn bản hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố thực hiện việc giải quyết chế độ BHXH tự nguyện. Kính đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH thành phố Hà Nội, BHXH thành phố Đà Nẵng có ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản và gửi lại BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH) trước ngày 11/8/2014 để tổng hợp, hướng dẫn địa phương thực hiện.

(Sao gửi kèm theo Thông báo số 2324/BHXH-VP ngày 30/6/2014 của BHXH Việt Nam, dự thảo văn bản)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Thị Kim Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2870/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161