Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2870/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2870/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2870/BHXH-CST
V/v đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Thực hiện công văn 2032/BHXH-NVGĐ1 về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. Phòng Cấp sổ, thẻ thông báo danh sách đăng ký vào các cơ sở y tế các nhóm đối tượng trong tháng 8/2013 theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện truy cập vào trang web www.bhxhtphcm.gov.vn hoặc trên đường truyền FTP và thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã phường để thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang Web BHXH TP;
- Lưu VT, P.CST.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

 

BẢNG TNG HỢP VIỆC CẤP THẺ BHYT BAN ĐẦU THEO TỪNG NHÓM TẠI CÁC CƠ SỞ KCB

THÁNG 8/2013

1. Các cơ sở KCB tuyến trung ương

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

1

Bệnh viện Thng Nht

025

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

2

Bệnh viện 30/4

011

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

3

Bệnh viện 175

034

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

2. Các cơ sở KCB công lập trực thuộc Sở Y tế

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

1

Bệnh viện Nguyn Trãi

014

Không

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

2

Bệnh viện Nguyn Tri Phương

013

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

3

Bệnh vin Nhân dân Gia Đnh

030

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

4

Bệnh viện nhân dân 115

024

Không

Không

Không

Không

Không

Không

5

Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương

026

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

6

Bệnh viện An Bình

012

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

7

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

001

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

8

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện

023; 044; 008

Chỉ nhận đối tượng nhân viên, hưu trí, học sinh sinh viên ngành bưu chính viễn thông

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

036

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

10

Bệnh viện Quận Thủ Đức

036

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Được cấp

11

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

040

Được cấp

Không

Không

Không

Được cấp

Được cấp

 

Trạm y tế xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi

344

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông - Huyện Củ Chi

348

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Thái Mỹ - Huyện Củ Chi

345

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Bình Mỹ - Huyện Củ Chi

349

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Hoà Phú - Huyện Củ Chi

347

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Tân An Hội - Huyện Củ Chi

343

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Trung Lập Thưng - Huyện Củ Chi

334

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi

339

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây - Huyện Củ Chi

346

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Trung An - Huyện Củ Chi

340

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi

350

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi

351

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Phước Thạnh - Huyện Củ Chi

341

Không hạn chế

 

Trạm y tế thị trấn Củ Chi - Huyện Củ Chi

331

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi

342

Không hạn chế

12

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

041

Không hạn chế

13

Bệnh viện Quận 1

051; 004

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

14

Bệnh viện Quận 2

075

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

15

Bệnh viện Quận 3

009

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Được cấp

16

Bệnh viện Quận 4

010

Được cấp

Không

Không

Được cấp

Không

Được cấp

 

Trạm y tế Phường 1 - Quận 4

265

Không hạn chế

 

Trạm y tế Phường 9 - Quận 4

253

Không hạn chế

 

Trạm y tế Phường 16 - Quận 4

262

Không hạn chế

17

Bệnh viện Quận 5

015

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Không

18

Bệnh viện Quận 6

017

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

19

Bệnh viện Quận 7

019

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Được cấp

20

Bệnh viện Quận 8

021; 053; 052

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

21

Bệnh viện Quận 9

022

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Được cấp

22

Bệnh viện Quận 10

027

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

23

Bệnh viện Quận 11

028

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

24

Bệnh viện Quận 12

029

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Được cấp

25

Bệnh viện Quận Gò Vp

035; 470

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Được cấp

26

Bệnh viện Quận Phú Nhuận

032

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

27

Bệnh viện Quận Tân Bình

033

Không

Không

Được cấp

Không

Không

Không

28

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

031

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

 

Trạm y tế phường 21 - Quận Bình Thạnh

150

Không hạn chế

 

Trạm y tế phường  24 - Quận Bình Thạnh

142

Không hạn chế

 

Trạm y tế phường 11 - Quận Bình Thạnh

135

Không hạn chế

29

Bệnh viện Quận Tân Phú

054

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Không

30

Bệnh viện Quận Bình Tân

055

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

31

Bệnh viện Huyện Củ Chi

039

Không

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Không

 

Trạm y tế xã An Phú - Huyện Củ Chi

333

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi

338

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng - Huyện Củ Chi

332

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi

336

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Phạm Văn Cội - Huyện Củ Chi

337

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi

335

Không hạn chế

 

Bệnh viện Huyện Bình Chánh

038

Không hạn chế

 

Bệnh viện Huyện Nhà Bè

045

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Nhơn Đức - Huyện Nhà Bè

383

Không hạn chế

 

Bệnh viện Huyện Cn Giờ

042

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Bình Khánh - Huyện Cần Giờ

388

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã An Thới Đông - Huyện Cn Giờ

390

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Tam Thôn Hiệp - Huyện Cần Giờ

389

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Lý Nhơn - Huyện Cần Giờ

393

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ

392

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ

391

Không hạn chế

 

Trạm y tế xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

387

Không hạn chế

 3. Các cơ sở KCB khác:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

1

Bệnh viện 7 A

016

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

2

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

057

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

3

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài gòn

071; 464

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

4

Bệnh viện đa khoa Vn Hnh

462

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

5

Bệnh viện Quốc Ánh

074

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

6

Bệnh viện ĐK Hồng Đức - Chi nhánh III

463

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

7

Bệnh viện ĐK Đức Khang

458

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

8

Bệnh viện ĐKQT Vũ Anh

496

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

9

Bệnh viện Tân Sơn Nht

495

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

10

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức

495

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

11

Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh

043

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

12

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triu An

058

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

13

Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM

076

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

14

PKĐK trực thuộc TTYT ngành Cao su Việt Nam

049

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

15

Phòng khám đa khoa Phước An

060; 457; 497; 065; 066

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

16

Phòng khám đa khoa Sài Gòn

059; 473

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

17

Phòng khám đa khoa An Phúc

070

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

18

Phòng khám đa khoa quốc tế Thiên Phúc

068

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Không

19

Phòng khám đk Lạc Long Quân

459

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

20

Phòng khám đa khoa Mỹ Á

456

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

21

Phòng khám đa khoa Thánh Mu

465

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

22

Phòng khám đa khoa KCN Tân Bình

466

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

23

Phòng khám đa khoa Net Vạn Phúc

481

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

24

Phòng khám đa khoa Thành Công

483

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

25

Phòng khám đa khoa Mỹ Tùng

451

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

26

Phòng khám Trung tâm Kỳ Hòa

002

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

27

Phòng khám đa khoa Cộng Hòa

003; 468; 469

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

28

Phòng khám đa khoa Kiều Tiên

047

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

29

Bệnh xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4

061

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

30

Phòng khám đa khoa Vạn Phúc

062

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

31

Phòng khám đa khoa Chung Minh

063

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

32

Phòng khám đa khoa Việt Phước

064

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

33

Phòng khám đa khoa tư nhân Thiên Y

067

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

34

Phòng khám đa khoa An Triều

072

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

4. Các cơ sở KCB tại các KCN, KCX:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

35

Phòng khám đa khoa KCN Lê Minh Xuân

046

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

36

Phòng khám đa khoa KCN Tân Tạo

050

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

37

Phòng khám đa khoa Công ty Pouyuen

425

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

38

Phòng khám đa khoa KCX Tân Thuận

018

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

5. Các cơ sở KCB Y tế cơ quan:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

1

Trạm YTCQ Bệnh viện Chợ Rây

449

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của bệnh viện (NHÓM 1)

2

Trạm YTCQ Bệnh viện Đại học Y dược Tp. HCM

452

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của bệnh viện (NHÓM 1)

3

Phòng khám công ty Tân Cảng Sài Gòn

419

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

4

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

411

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

5

Công ty CP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

440

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

6

Tổng Công Ty cổ Phần Phong Phú

406

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

7

Tổng Công Ty Việt Thng - CTCP

418

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

8

Công Ty TNHH Kollan Việt Nam

395

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

9

Công Ty CP Eternal Prowess Việt Nam

430

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

10

Công Ty TNHH, Liên doanh Vĩnh Hưng

433

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

11

Tổng Công Ty cổ Phần May Việt Tiến

404

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

12

Công Ty CP May Việt Thịnh

445

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

13

Công Ty TNHH SX Cân Nhơn Hòa

410

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

14

Công Ty CP May Hữu Nghị

413

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

15

Công Ty TNHH SX XDGT Tài Lộc

429

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

16

Công Ty CP May Bình Minh

416

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

17

Công Ty CP May Việt Hưng

438

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

18

Công Ty CP HTKT Và XNK Satimex

417

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

19

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

403

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

20

Công Ty TNHH Eland Việt Nam

409

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

6. Trung tâm Quản lý KTX

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

1

Trung Tâm Quản Lý KTX

447

Chỉ phát hành thẻ cho HSSV thuộc đại học quốc gia (NHÓM 5)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2870/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79