Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 282/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 103/BYT- KHTC ngày 08/1/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, danh mục xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng được chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ.

Hiện nay Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nêu trên, trong đó có nội dung về việc chuyển bệnh phẩm hoặc người bệnh đến cơ sở y tế khác để thực hiện dịch vụ. Vì vậy, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế đưa nội dung hướng dẫn tại Công văn số 103/BYT-KHTC nêu trên vào dự thảo Thông tư để sớm ban hành theo đúng quy định tại Điều 2 và Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội. Trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn, cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa có cơ sở để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn số 103/BYT-KHTC nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc TƯ(để phối hợp);
- BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để biết);
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 282/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88