Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2672/BHXH-CSXH năm 2014 về chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2672/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2672/BHXH-CSXH
V/v chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Công văn số 624/VPCP-KTTH ngày 14/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; tiếp theo Công văn số 1063/BHXH-BT ngày 01/4/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số điểm để thực hiện như sau:

1. Về tính tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và lãi chậm đóng phát sinh năm 2013 để các doanh nghiệp có căn cứ trả nợ theo quy định tại Điểm 3 Công văn số 624/VPCP-KTTH:

- Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2013 bằng số tiền thiếu BHXH, BHYT, BHTN trên thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 12/2013 (Mẫu số C12-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trừ số tiền BHXH, BHYT, BHTN được khoanh nợ;

- Số tiền nợ lãi chậm đóng tính trên số tiền BHXH, BHYT phải đóng năm 2013 bằng tổng số tiền lãi chưa đóng trên thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 12/2013 (Mẫu số C12-TS), trừ số tiền lãi chậm đóng tính đến 31/12/2012, trừ số tiền lãi phát sinh trong thời gian khoanh nợ của tổng số tiền được khoanh nợ.

Trong đó: số tiền lãi chưa đóng trên thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 12/2013 bằng tổng số tiền lãi chậm đóng tính đến ngày 31/12/2012 cộng số tiền lãi phát sinh mới trong năm 2013.

Ví dụ: Trên thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 12/2013 (Mẫu số C12-TS) tại Doanh nghiệp A có số tiền thiếu lãi (cột cộng) là 100.000 đồng; số tiền lãi tính trên tổng số tiền được khoanh nợ là 10.000 đồng; số tiền lãi được khoanh nợ là 30.000 đồng. Theo công thức trên, số tiền nợ lãi chậm đóng của năm 2013 = 100.000 đồng - 10.000 đồng - 30.000 đồng = 60.000 đồng.

2. Về giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp được khoanh nợ:

2.1. Việc xác nhận về nội dung đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH .

2.2. Việc giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam và hướng dẫn tại Khoản 3, Khoản 4 Công văn số 1063/BHXH-BT .

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Giao thông vận tải;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
- Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (để p/h);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2672/BHXH-CSXH năm 2014 về chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121