Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2559/BHXH-CST năm 2014 cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C13-TS) cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2559/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2559/BHXH-CST
V/v: cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C13-TS) cho người lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Thực hiện công văn 704/BHXH-BT ngày 04/03/2014 của BHXH Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYT (C13-TS) hằng năm theo quy định;

Kể từ ngày 03/09/2014, BHXH Thành phố thực hiện cung cấp thông tin nêu trên qua cổng thông tin điện tử trang web của BHXH thành phố và hướng dẫn cách tra cứu như sau:

1. Nguyên tắc:

Hằng năm, cơ quan BHXH thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm đơn vị SDLĐ đóng đủ tiền của năm trước cho người lao động biết.

2. Hướng dẫn thực hiện tra cứu:

Năm 2014, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của năm 2013.

Bước 1:

Truy cập vào trang web tại địa chỉ: http://C13.bhxhtphcm.gov.vn

Bước 2:

Nhập số sổ BHXH hoặc mã thẻ BHYT -> nhập số CMND -> nhập năm sinh (chỉ năm sinh) -> nhập năm thông báo cần tra cứu: 2013 -> nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình. Sau đó bấm tìm kiếm và xem kết quả trên trang web.

Trong quá trình tra cứu, có thể do dữ liệu về thông tin cá nhân của một số người lao động (số CMND và ngày tháng năm sinh) chưa đầy đủ, chính xác nên trong trường hợp không tìm ra thông tin mà đã nhập đủ các thông số theo yêu cầu của trang web thì người lao động liên hệ với đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH để phối hợp với cơ quan BHXH (Phòng thu hoặc bộ phận thu) kiểm tra, hướng dẫn bổ sung và điều chỉnh dữ liệu.

Lưu ý: Việc điều chỉnh dữ liệu các thông tin về mức đóng, chức danh, thông tin cá nhân.... thực hiện trong năm này sẽ được thông báo vào kết quả đóng BHXH, BHYT của năm sau.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố cung cấp số sổ BHXH và thông báo đến từng người lao động trong đơn vị biết để được tra cứu thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYT của năm 2013.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận huyện và các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động để thông báo rộng rãi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên;
- Ban Giám Đốc (để b/c);
- Trung tâm CNTT-BHXHVN (thay b/c);
- Ban Sổ thẻ - BHXH VN (thay b/c);
- BHXH các quận, huyện;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang web BHXHTP;
- Lưu VT, P. CST
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2559/BHXH-CST năm 2014 cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C13-TS) cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125