Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2522/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 05/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2522/BHXH-THU
V/v điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 24 tháng 07 năm 2015, Bảo hiểm xã hội Thành phố có ban hành công văn số 2404/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016; Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh, bổ sung tại mục 2 Phần I “Mức đóng BHYT HSSV như sau:

1. Bổ sung:

Trong năm học 2015 - 2016, Nhà trường có thể tổ chức thu BHYT HSSV thành 02 đợt sau:

+ Đợt 1: Thu 06 tháng từ ngày 01/10/2015 - 31/03/2016, cụ thể như sau: 4,5% X 1.150.000 đồng X 06 tháng = 310.500 đồng. (Nhà trường có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH chậm nhất ngày 10/9/2015).

Trong đó:

- Học sinh, sinh viên đóng 70%               =217.350 đồng.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%         = 93.150 đồng.

+ Đợt 2: Thu 09 tháng từ ngày 01/04/2016 - 31/12/2016, cụ thể như sau : 4,5% X 1.150.000 đồng x 09 tháng = 465.750 đồng. (Nhà trường có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH chậm nhất ngày 20/3/2016).

Trong đó:

- Học sinh, sinh viên đóng 70%               = 326.025 đồng.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%         = 139.725 đồng.

2. Bỏ nội dung: “Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo của thành phố Hồ Chí Minh, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm hộ nghèo tăng hộ khá, thì mức đóng BHYT là 232.875 đồng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại”.

Trên đây là hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác thu HSSV năm học 2015 - 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các trường phản ảnh về BHXH Thành phố (phòng Thu) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam; UBND TP.HCM (để báo cáo);
- VPĐD Bộ GD&ĐT tại TP.HCM;
- Sở Y Tế; Sở Tài chính (để phối hợp);
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên Website BHXH TP.HCM,
- Lưu VT, THU (T, 02b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 điều chỉnh công văn 2404/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159