Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin thời gian tham gia liên tục

Số hiệu: 238/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 22/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cấp đổi thẻ BHYT học sinh bị sai thời điểm đủ 05 năm liên tục

Công văn 238/BHXH-CNTT về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục do BHXH Việt Nam ban hành ngày 22/01/2018.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã nhận được phản ánh của người tham gia BHYT về việc trên thẻ BHYT in sai thời điểm đủ 05 năm liên tục; thực tế có thể kể đến là các em học sinh đã tham gia từ năm lớp 1 tới bây giờ học cấp THCS, THPT mà vẫn chưa đủ 05 năm.

Do đó, thông qua Công văn 238/BHXH-CNTT , BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện những công việc sau:

- Nghiêm túc trong việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT, đảm bảo đúng và đủ thông tin quá trình tham gia BHYT.

- Việc cấp đổi thẻ phải thực hiện ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp đổi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia BHYT.

- Thiết lập kênh hỗ trợ riêng cho việc cấp đổi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia liên tục.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/BHXH-CNTT
V/v cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục

Hà Nội, ngày 22 tháng 01m 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc trên thẻ bảo hiểm y tế in sai thời điểm đủ 05 năm liên tục. Qua kiểm tra, phân tích cơ sở dữ liệu thẻ BHYT cho thấy nguyên nhân do BHXH một số tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra thông tin trước khi in thẻ hoặc đơn vị quản lý đối tượng cung cấp thông tin chưa chính xác khi đề nghị gia hạn thẻ BHYT. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT, đảm bảo đúng, đủ thông tin về quá trình tham gia BHYT; Trường hợp phát hiện có sai sót thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT và phối hợp với Bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu để chuyển thẻ đến tận tay người tham gia BHYT; Thực hiện việc đổi thẻ BHYT ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp đổi thẻ BHYT do sai thông tin về thời gian tham gia BHYT.

- Thống kê các trường hợp đã khám bệnh, chữa bệnh, có chi phí đồng chi trả từ đủ 6 tháng lương cơ sở trở lên mà chưa được hưởng chế độ đồng chi trả để thông báo cho người bệnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả trong năm và thanh toán lại phần chi phí người bệnh được hưởng theo quy định.

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới người tham gia BHYT về quyền lợi được hưởng khi tham gia đủ 05 năm liên tục và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả.

- Tiếp nhận yêu cầu từ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức cấp đổi và chuyển thẻ bảo hiểm y tế tới tận tay người tham gia thông qua hệ thống bưu điện.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Hỗ trợ BHXH các tỉnh rà soát hiệu chnh thông tin thời gian tham gia liên tục và cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế với các trường hợp đã cấp những sai thông tin.

- Cập nhật tính năng thống kê các thẻ có chi phí cùng chi trả từ 6 tháng lương cơ sở trở lên dựa trên dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT do các cơ sở khám, chữa bệnh gửi lên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Thiết lập kênh hỗ trợ riêng cho việc cấp đi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia liên tục. Tập huấn cho các hỗ trợ viên về cách thức tiếp nhận yêu cầu. Chuyển danh sách ngay cho BHXH các tỉnh để rà soát, hiệu chỉnh thông tin và cấp đổi thẻ BHYT.

3. Trung tâm Truyền thông

Triển khai tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để thông báo, hướng dẫn người tham gia các phương thức hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị có liên quan và BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đ
ơn vị: Thu, ST, GĐB, GĐN, CSYT, TT;
- Lưu: VT, CNTT
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018 về cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.892

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94